Jenis PBB Paskibra

 

Jenis PBB Paskibra

Jenis PBB Paskibra

PBB DASAR

 1. Sikap Sempurna                                 Sikap lari dan henti
 2. Istirahat di tempat                              Berhimpun
 3. Hormat                                                   Menghitung
 4. Hadap Kanan atau Kiri                   Bubar
 5. Hadap Serong Kanan/ Kiri              Periksan Kerapihan
 6. Lencang Kanan/ Kiri                     Meluruskan Barisan
 7. Setengah Lencang Kanan/ Kiri   Izin Keluar/ masuk barisan

PBB I

 1. Jalan di tempat                                       e. Langkah Biasa
 2. Langkah Ke Depan                               f.  Langkah Tegak
 3. Langkah ke Kanan/ Kiri                     g. Langkah Merdeka/ Langkah Biasa
 4. Langkah ke Belakang                          h. Gerakan Kombinasi

PBB II

 1. Hadap kanan/ kiri maju jalan
 2. Hadap kanan/ kiri langkah tegap
 3. Jalan di tempat hadap kanan/ kiri maju jalan/ langkah tegap

PBB III

 1. Belok Kanan/ Kiri ( Diam – Jalan, Jalan – Jalan )
 2. Balik Kanan ( Diam – Jalan, Jalan – Jalan )
 3. Hadap Kanan/ Kiri (( Diam – Jalan, Jalan – Jalan, Jalan – Diam )
 4. Dua kali belok kanan/ kiri

PBB IV

 1. Buka Tutup Barisan
 2. Tiap – tiap banjar dua kali belok kanan
 3. Haluan kanan/ kiri

PBB Variasi

 1. Lintang Kanan/ Kiri
 2. Hiperklip
 3. Formasi
 4. Langkah Perlahan

Sekolah JosGandos
Madrasah JosGandos
SMK JosGandos
Kuliah JosGandos
Beasiswa JosGandos
Ekskul JosGandos
AKM JosGandos
Literasi JosGandos
PPDB JosGandos